Molen Bataaf

Op 28 augustus 1800 komen verscheidene mensen bijeen na een oproep van de hervormde kerk. Men wilde een windmolen bouwen om met de opbrengst hiervan de predikanten te kunnen betalen. De dominee had hier wel oren na en met de bouw werd reeds op 27 september van datzelfde jaar begonnen. Op 2 juni 1801 was de opening en werd het eerste graan gemalen.
De eerste molenaar op de 'Bataaf' was Jan Bolthof, geboren op de 'Nieuwe Watermolen' (Berenschot’s watermolen).
In 1859 wordt de familie te Lintum eigenaar van de molen en deze is dat gebleven tot  2003. Appie te Lintum heeft toen de molen voor het symbolisch bedrag van € 1,00  overgedragan aan Stichting Molen Bataaf.

Op 2 juni 2001, exact 200 jaar na het in gebruik nemen van de molen werd de Stichting Molen Bataaf opgericht. De restauratie van de molen werd afgerond in 2010, waarna op 17 mei van dat jaar de molen feestelijk in gebruik genomen werd.

Bijzonderheden:
Onder in de molen is een interessante expositie opgesteld over de grondleggers van de molen, de scholteboeren van Winterswijk.

Soort molen:
Molen Bataaf is een achtkante beltmolen met twee koppels maalstenen. Het is een korenmolen waar op vrijwillige basis wordt gemalen.

Openingstijden:

Molen Bataaf is elke zaterdag van 9.30 tot 16.30 geopend voor publiek (feestdagen uitgezonderd).
Ziet u de molen op andere dagen draaien dan kunt u zich bij de molenaar melden voor een rondleiding.