Midzomermolenmarkt

 

De Stichting Vrienden van de Winterswijkse Molens organiseert op zaterdag 20 juni a.s. van 14.00 tot 21.00 uur een midzomermolenmarkt in en rondom Molen Bataaf aan de Bataafseweg 20a in Winterswijk. Het accent ligt op het onder de aandacht brengen van molens en oude ambachten.

De stichting is destijds opgericht om de teloorgang van het Winterswijkse molenbestand tegen te gaan. Ruim honderd jaar geleden kende Winterswijk 14 wind- en 5 watermolens. In de tijd van mechanisatie en de toenemende vraag naar meel- en voederproducten kwamen steeds meer molens stil te staan en/of werden moderne aandrijvingmiddelen toegepast zoals de dieselmotor en elektromotoren. Hiermee werd voorkomen dat bij windstilte het noodzakelijke werk toch door kon gaan. Uiteindelijk konden molens het niet volhouden en maken nu deel uit van het cultureel erfgoed.

De stichting beijvert zich ook om geïnteresseerden op te leiden tot vrijwillig molenaar. Hiervoor worden cursussen gegeven die worden afgesloten met het diploma vrijwillig molenaar. Meer informatie is te vinden op www.vrijwilligemolenaars.nl .
Naast molen Bataaf zijn de Meenkmolen, Sevinkmölle en Venemansmolen vertegenwoordigt in de stichting en zullen deze dag voor het publiek geopend zijn.

De midzomermolendag is speciaal bedoeld om kennis maken met een molen en oude ambachten die rondom de molen zijn opgesteld. Onder andere stoelenmatters, bezemmaker, kunstbloemen, bijenhouderij geven demonstraties en is hun werk te bewonderen. Over het algemeen zijn deze oude ambachten vandaag de dag niet meer te aanschouwen, laat staan dat het nog steeds gemeengoed is. Uiteraard wordt de inwendige mens niet vergeten en kunnen poffertjes en pannenkoeken worden genuttigd. Natuurlijk gemaakt van meel dat op één van de Winterswijkse molens ambachtelijk wordt gemalen.

Uiteraard zijn ook andere meelproducten te koop. In de expositieruimte is de permanente tentoonstelling over het fenomeen Scholten te bezichtigen en dit wordt uitgebreid mondeling toegelicht. Vooral over het ontstaan en hoe het vroeger op deze scholtengoederen er aan toeging. Een visueel programma over o.a. de restauratie die in 2010 kon worden afgerond kan eveneens worden aanschouwd. Bij voldoende wind zal de molen, liefst met twee (verschillend van samen-stelling) koppels stenen, malen.